Giới thiệu phần mềm

  Trong nền kinh tế thị trường với tính đa dạng, phức tạp và cạnh tranh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cùng với yêu cầu quyết định của nhà quản trị phải được đưa ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhằm nắm bắt cơ hội trong kinh doanh. Cho nên, một hệ thống quản lý thông tin tài chính - kế toán – nhân sự nhanh, mạnh nhằm cung cấp một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin tài chính – kế toán – nhân sự cho nhà quản trị là nhu cầu thiết yếu trong doanh nghiệp.

Hiện nay, cùng sự phát triển vượt bậc và tính phổ cập cao của công nghệ thông tin, thì phần mềm kế toán đang dần đáp ứng được yêu cầu đó. Phần mềm kế toán UNESCO. Với tính năng thao tác đơn giản, người sử dụng chỉ cần nhập một lần duy nhất chứng từ gốc số liệu đầu vào phát sinh, chương trình sẽ tự động tính toán, tập hợp và kết xuất ra sổ sách kế toán, báo cáo thuế, phân tích tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kết hợp với chức năng quản lý nhân sự được tích hợp sẵn sẽ cung cấp số liệu tài chính – kế toán – nhân sự có tính cập nhật cao, chính xác, đầy đủ cho nhà quản trị và các phòng ban chức năng làm cơ sở vững chắc trước khi ra quyết định.

Với nỗ lực không ngừng cải tiến và phát triển Chúng tôi tự hào giới thiệu đến khách hàng phiên bản UNESCO VERSION XI với hàng loạt tính năng mới . 

Phần mền kế toán Unesco Version XI gồm 11 phân hệ thể hiện hai phần hành kế toán tài chính và nhân sự tiền lương, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán quản lý mọi hoạt động tài chính, nhân sự phát sinh của công ty.

Các phân hệ trong phần mềm kế toán Unesco Version XI  được thiết kế trong mối quan hệ mật thiết hữu cơ, đảm bảo tính logic của công việc kế toán tài chính, thuận tiện rõ ràng trong quá trình sử dụng. Bao gồm: Quản lý quỹ-công nợ, Quản lý vật tư - hàng hoá, Quản lý chi phí, Quản lý nhân viên, Quản lý tiền lương- bảo hiểm -Thuế TNCN, Quản lý giá thành, Quản lý công cụ-Chi phí trả trước, Quản lý tài sản, Báo cáo quản trị, Kế toán chủ đầu tư, Báo cáo và sổ kế toán.