Phân hệ Quản lý nhân sự

Phân hệ quản lý nhân sự

          Quản lý chi tiết  thông tin chung nhân viên, chấm công, tính lương, tuyển dụng vào đào tạo, đánh giá kết quả làm việc, quản lý , trích nộp các khoàn Bảo hiểm :Xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Kinh phí công đoàn và Thuế thu nhập cá nhân

 
 
Tình năng chính:
 
- Danh sách Nhân viên:
 • Quản lý danh sách nhân viên với các thông tin cơ bản về nhân viên và cho phép lọc thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau để tìm kiếm nhân viên hoặc nhóm nhân viên.
 • Quản lý theo các thông tin cơ bản của nhân viên: Mã nhân viên, họ tên nhân viên, phòng – ban, tổ / nhóm, chức danh, tình trạng: (Đang làm việc / Đã nghỉ việc / Tất cả), ngày sinh, chức danh, ngày vào bắt đầu công tác, ngày thôi việc, nghỉ hưu....

 
- Lý lịch nhân viên
 • Cho phép cập nhật lý lịch cá nhân của từng nhân viên
 • Quản lý các thông tin cá nhân của nhân viên, gồm: Sơ yếu lý lịch , họ tên, năm sinh, nơi sinh, giới tính, nguyên quán, hôn nhân, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, thành phần gia đình, thành phần bản thân, CMND, trình độ học vấn, bằng cấp, chuyên ngành, trường, Email, ĐTDĐ, điện thoại cơ quan, địa chỉ Thường trú / tạm trú, liên hệ khẩn, ngày vào bắt đầu công tác, ngày vào chính thức, thử việc từ ngày, số ngày thử việc, đến ngày, tờ khai số sổ lao động, cấp trên quản lý trực tiếp, ….
 
- Quy định cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Bao gồm các phòng ban bộ phận cấu thành doanh nghiệp
 • Quy định quy chế làm việc đối với nhân viên
 • Quy định số ngày nghỉ phép
 • Quy định số ngày làm việc trong tháng, trong tuần
 • Quy định khen thưởng / kỷ luật
 • Quy định mức lương cơ bản
 • Quy định bậc lương, hệ số
 • Quy định mức đóng bảo hiểm
 • Quy định về chỉ số năng lực cá nhân
 • Quy định giờ làm việc, ca làm việc
 
- Quản lý tuyển dụng

 • Kế hoạch nhân lực
 • Kế hoạch tuyển dụng, quy trình tuyển dụng
 • Chỉ tiêu, quy định năng lực ứng viên
 • Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn đánh giá ứng viên phù hợp
 • Chuyển hồ sơ ứng viên trúng tuyển thành hồ sơ nhân viên
 
- Quản lý hợp đồng lao động
 • Nhắc thời hạn hợp đồng
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Cập nhật thông tin hợp đồng lao động
 • Thanh lý hợp đồng lao động.
 
- Quản lý đào tạo nhân viên
 • Tổ chức đào tạo
 • Gửi đào tạo
 • Cập nhật bằng cấp, trình độ
 
- Quản lý công việc của nhân viên
 • Kế hoạch công việc
 • Phân công công việc
 • Tài chính cho nhân viên thực hiện công việc
 • Phương tiện thực hiện công việc
 • Cử đi công tác
 • Nghiệm thu công việc
 • Chấm công
 
- Quản lý điều chuyển nhân viên
 • Điều chuyển nhân viên từ bộ phận này qua bộ phận khác
 • Quá trình điều chuyển từng nhân viên.
 
- Quản lý chức vụ
 • Bổ nhiệm cán bộ nhân viên
 • Bãi nhiệm cán bộ nhân viên
 • Qúa trình chức vụ nhân viên
 
- Quản lý khen thưởng / kỷ luật
 • Theo dõi danh sách, chế độ khen thưởng nhân viên theo thời gian cụ thể
 • Theo dõi danh sách, chế độ khen thưởng nhân viên theo thời gian  cụ thể
 
- Đánh giá năng lực nhân viên
 
- Đánh giá năng lực nhân viên qua công việc thực hiện, hoạt động đoàn thể, các sự kiện thường nhật.
 
- Quản lý lương, thuế thu nhập, bảo hiểm
 • Cấp sổ bảo hiểm
 • Tăng lương
 • Tính lương
 • Tính thuế thu nhập
 • Tính bảo hiểm
 
- Quá trình làm việc
 • Quản lý chi tiết quá trình công tác trước khi vào công ty đến thời điểm hiện tại.
 • Quyết định điều động, quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm  với các thông tin cần nhập liệu như sau:
 • Số quyết định
 • Ngày ký
 • Người ký
 • File quyết định đính kèm
 • Vị trí chức danh, phòng ban, tổ/nhóm mới.
 • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Hợp đồng lao động
 • Cập nhật thông tin hợp đồng lao động cho nhân  viên.
 • Quản lý thông tin hợp đồng, theo dõi lịch sử hợp đồng của nhân v iên, các thông tin chính:
 • Ngày hiệu lực, ngày hết hạn, loại hợp đồng, s ố hợp đồng, chức vụ / chức danh, lương, phụ cấp, mô tả công việc, nơi làm việc, file đính kèm, ngày ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
 
- Quản lý chấm công - tính lương:
 •  Theo dõi bảng chấm công trong tháng
 •  Căn cứ vào bảng chấm công và các quy định của công ty tính mức lương của từng nhân viên.
 •  Danh sách hết hạn hợp đồng
 • Hỗ trợ việc thông báo danh sách hết hạn hợp đồng này
 • Quản lý theo các thông tin chính: Mã nhân viên, họ tên, phòng ban, tổ nhóm, loại hợp đồng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, số hợp đồng
 
- Khen thưởng/Kỷ luật
 • Theo dõi quá trình khen thưởng/kỷ luật của  nhân viên trong suốt quá trình công tác
 
- Quan hệ gia đình
 • Cho phép quản lý tất cả các thông tin về người thân của nhân viên dưới dạng sơ yếu lý lịch...
 
- Thông tin nghỉ việc
 • Quản lý thông tin thôi việc và trợ cấp thôi việc cho nhân viên
 • Loại thôi việc, Lý do thôi việc, Ngày làm việc cuối,  Ngày thôi việc, Loại thôi việc
 • Số quyết định, thông tin ký quyết định thôi việc (họ, tên, chức dan h, ngày ký), file đính kèm,…
 • Và các thông tin liên quan khác
 
- Danh mục:
 • Quản lý thông tin đầu vào cho dữ liệu
 • Quản lý thông tin Mã định nghĩa, Tên…
 • Các danh mục:
 • Liên quan đến quá trình công tác: Phòng ban, chức danh
 • Liên quan đến lý lịch: Quốc tịch, thành phố, quận huyện, dân tộc, tôn giáo
 • Trình độ học vấn : Nhóm bằng cấp, bằng cấp / chứng chỉ , hình thức đào tạo, chuyên ngành, trường,  xếp loại bằng, khóa
 • Các loại khác: Loại hợp đồng
 
- Danh sách các báo cáo
 • Danh sách nhân viên: Hiển thị danh sách các nhân viên theo các thông tin tương tự như lý lịch trích ngang
 • Thống kê trình độ: Hiển thị báo cáo thống kê trình  độ của nhân vi ên.
 • Danh sách nhân viên – bằng cấp: Hiển thị danh sách nhân viên theo bằng cấp.
 • Danh sách nhân viên luân chuyển: Hiển thị danh sách nhân viên luân chuyển trong đơn vị gồm: đề bạt, điều chuyển, bổ nhiệm,….
 • Danh sách nhân viên theo loại hợp đồng: Hiển thị danh sách nhân viên theo loại hợp đồng lao động.
 • Danh sách hết hạn hợp đồng: Hiển thị danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng lao động theo khoảng ngày nhập vào.
 • Danh sách quá trình thay đổi lương, phụ cấp, chế độ làm việc.
 
- Ngoài ra phần mềm quản lý nhân sự Unesco còn có các tính năng cơ bản sau:
 • Phần mềm hỗ trợ các tính năng đa dạng  như quản lý bảo hiểm xã hội , quản lý thuế thu nhập cá nhân...
 • Hỗ trợ các tính năng tìm kiếm truy nhập theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu.
 • Các nghiệp vụ tuyển dụng, tạm ứng lương, đơn nghỉ phép, đăng ký công tác, đăng ký văn phòng phẩm, thanh toán...hoàn toàn tự động theo một quy trình khép kín.
 • Lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo·
 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.
 • Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong  nội bộ công ty.
 • Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.
 • Theo dõi quá trình thay đổi lương, phụ cấp
 • Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
 • Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ.