Phân hệ quản trị hệ thống

 

Phân hệ này giúp doanh nghiệp quản lý Danh sách, thông tin người sử dụng, Quản lý bảo mật hệ thống , phân quyền sử dụng, truy tìm dầu vết người sử dụng, phục hồi, sao lưu dữ liệu và nhập liệu, khai thác số liệu qua Internet.

 

Tính năng cơ bản bao gồm:

Quản lý số liệu của nhiều đơn vị thành viên

Truy cập xem báo cáo và cập nhật số liệu từ xa.

 Quản lý giao diện  hiển thị của hệ thống ( 06 ngôn ngữ :Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp,Tiếng Hoa, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật)

Quản lý danh sách người dùng / nhóm người dùng với các thông tin cơ bản về người dùng và cho phép lọc thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau để tìm kiếm người dùng hoặc nhóm người dùng.

Quản lý  hồ sơ thông tin người dùng / nhóm người dùng

Cho phép cập nhật thông tin của từng người dùng

Quản lý các thông tin của người dùng, gồm: tên người dùng, mật khẩu, các quyền được phép thực hiện: xem, cập nhật, xóa, thêm mới, in ….

Phục hồi và sao lưu dữ liệu. Theo dõi hệ thống qua từng tác vụ. Cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng công việc, từng người sử dụng. Cho phép nhập liệu, khai thác số liệu qua Internet.

Danh mục:

Quản lý thông tin đầu vào cho dữ liệu người dùng Các danh mục:

  Tài khoản

  Người dùng

  Nhóm người dùng

  Phân quyền: thêm mới, cập nhật, xóa, in.