Báo cáo tài chính
QD 48 Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán(mẫu biểu B 01- DNN) 2.1 Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp[...]
QĐ 48 - Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản là phụ biêu của báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số ợphát sinh tăng, giảm trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các lo[...]
QĐ 48 - Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu biểu B02-DNN)
Mẫu số B03-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐịNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
QD 48 - Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN (Hệ thống kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Ban hành theo QĐ 48/2006/ QBTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
QĐ 15 - Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1 Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo - Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. - Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
Mẫu số B03-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐịNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
Mẫu số B09-DN (Chế độ kế toán doanh nghiệp-Quyển 2-Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Sơ đồ kế toán-Ban hành theo quyết định số 15/2006-QUI ĐỊNH/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)
    1 2     
Giỏ hàng
Giỏ hàng (0) sản phẩm
0 VNĐ
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 TP HCM: 083 3456 567                                                     Hà Nội  : 0858 456 555                                                      Cần Thơ: 08 3755 4755                                                  Điện thoại : Tp Hồ Chí Minh                                                  (028) 3755 4755 -  Ext  105                                                (028) 3755 5755 - Ext: 113                                                   Tp Hà Nội :(086) 9299 237   

   

   

  

Lượt truy cập
00000868014
Hôm nay 000000079
Hôm qua 000000416
Tuần này 000001490
Tuần trước 000001494
Online 6
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
083 3456 567 0858 456 555   08 3755 4755
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
028 3755 4755 -Ext 107-108 01258 456 555   07103 880 100
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền