Ngân hàng câu hỏi

TỔNG HỢP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA PHẦN MỀM UNESCO XI
Tải file Về

1.                   Làm thế nào để sửa và xóa hóa đơn?
Cách xóa và sửa hóa đơn:
Trước tiên tìm số hóa đơn cần xóa hoặc sửa đó ra, chúng ta click chọn để thể hiện rõ bút toán định khoản.
 Nếu bạn muốn xóa số chứng từ này thì các bạn click chọn Xóa để xóa
Nếu các bạn muốn sửa thì các bạn click duble vào dòng tài khoản mà các bạn muốn sửa, sau đó dòng tài khoản này sẽ thể hiện ở dòng cuối cùng, lúc này thì bạn thao tác như lúc nhập. Khi kết thúc quá trình sửa bạn nhớ click Ghi.
2.                   Làm thế nào để hủy hóa đơn?
 Trước tiên tìm số hóa đơn cần hủy, bạn click chọn để thể hiện rõ bút toán định khoản và làm những thao tác sau:
Tháng: là tháng hủy hóa đơn
Diễn giải: bạn sửa thành hóa đơn hủy
Định khoản: bạn click duble vào tài khoản thuế để dòng này thể hiện ở cuối dòng, sau đó các bạn click vào * lúc này sẽ thể lên bảng thông tin hóa đơn. Ở dòng:
Mã số thuế và tên khách hàng: bạn sửa thành hóa đơn hủy
Mặt hàng: bạn sửa thành hóa đơn hủy luôn.
Sau đó bạn click Ghi để lưu thông tin khách hàng và để kết thúc quá tình này các bạn nhớ click Ghi.
3.                   Số loại hóa đơn bị sai, muốn sửa thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ mua hàng / bán hàng. Bạn click chọn nhập hóa đơn, lúc này màn hình sẽ hiện lên bảng
thông tin hóa đơn. Ở hàng loại bạn click vào biểu tượng kính lúp ở kế bên, lúc này sẽ hiện lên bảng danh sách loại hóa đơn, bạn click duble vào dòng bạn muốn sửa và dòng này sẽ thể hiện ở dòng cuối cùng, bạn sửa theo đúng mẫu và kết thúc là Ghi.
4.                   Muốn thêm loại hóa đơn thì làm như thế nào?
Bạn thao tác tương tự như trên, khi vào được bảng danh sách loại hóa đơn bạn click Thêm để thêm và kết thúc là Ghi.
5.                   Muốn sửa và thêm ký hiệu hóa đơn thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ mua hàng / bán hàng. Bạn click chọn nhập hóa đơn, lúc này màn hình sẽ hiện lên bảng thông tin hóa đơn. Ở hàng ký hiệu nếu bạn muốn sửa thì bạn click vô và sửa theo mẫu, còn nếu muốn thêm thì ban click Thêm và thêm vào. Để kết thúc quá trình này bạn click Ghi.
6.                   Muốn lập số lượng hóa đơn thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ mua hàng / bán hàng. Bạn click chọn nhập hóa đơn, lúc này màn hình sẽ hiện lên bảng thông tin hóa đơn và ở các dòng bạn làm như sau:
Số hóa đơn đầu: là số đầu tiên của hóa đơn
Số lượng: là số lượng hóa đơn cần dùng trong tháng
Tháng: là tháng mà bạn nhập hóa đơn
Để kết thúc quá trình này bạn click Ghi.
7.                   Vì sao trùng số chứng từ mà vẫn ghi được? Làm như thế nào để sử lý tình huống này?
8.                   Trong quá trình bạn nhập mới hoặc sửa lại chứng từ đã nhập, bạn chưa click Ghi mà bạn click vào công cụ tìm kiếm để xem hóa đơn rồi bạn Trở về. Lúc này chương trình sẽ tự động Ghi lại số chứng từ này và khi bạn click Ghi thì chương trình sẽ không báo trùng số chứng từ, khi đó bạn sẽ có hai số chứng từ giống nhau. Để khắc phục tình huống này bạn không nên click vào công cụ tìm kiếm trong quá trình nhập mới hoặc sửa hóa đơn.
9.                   Vì sao nhập hóa đơn điện nước nhưng không thể hiện ở bảng kê thanh toán, và không thể hiện số tiền?
Bạn kiểm tra kĩ lại nội dung chứng từ, nếu đúng hết thì bạn xem lại tài khoản thuế. Bạn click duble tài khoản này, khi tài khoản này đã thể hiện ở cuối dòng bạn cứ bấm tab và click * để thể hiện lên bảng thông tin hóa đơn. Lúc này bạn xem trong bảng thông tin hóa đơn đã chọn hóa đơn điện nước hay chưa. Nếu chưa bạn tự chọn và ghi lại.
10.                Muốn sửa và xóa số dư đầu kì chi phí trả trước thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn sửa giá trị chi phí. Bạn tìm chi phí cần sửa hoặc xóa, nếu ban muốn xóa thì click Xóa, còn nếu bạn muốn sửa thì bạn click chọn chứng từ đó, bạn sửa và kết thúc là Ghi.
11.                Số dư đầu kì không có mà vẫn thể hiện trong hệ thống tài khoản và sổ sách theo dõi thì phải làm như thế nào để xóa?
Nếu gặp trường hợp này bạn sẽ không thể xóa trực tiếp được, muốn sửa lại bạn phải nhập một chứng từ đầu kì mới và tổng số tiền trong số chứng từ này bằng 0. Lúc này số dư đầu kì sẽ tự nhảy thành 0.
12.                Công ty không sản xuất mà gửi nguyên vật liệu đi gia công, lúc nhập thành phẩm về thì hạch toán như thế nào?
Bạn có hai cách để nhập:
C1:Vào phân hệ giá thành nhập kho thành phẩm bình thường.
C2:Nhập bằng tay. Nhập bằng tay thì có các bút toán sau:
Xuất vật tư
Chi phí nhân công
Chi phí tổng hợp
Nhập kho thành phẩm ( làm bút toán mua hàng)
13.                Nhập hóa đơn GTGT hàng nhập khảu nhưng không thể hiện ở bảng kê
Khi nhập bảng kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu, ở bảng thông tin hóa đơn, phía bên dưới có một bảng
nhỏ là có hóa đơn. Bạn nhớ click chọn phần nhập khẩu và có hóa đơn.
14.                Nhập tăng một TSCĐ nhưng lưu kho chưa sử dụng thì nhập như thế nào?
Bạn nhập thông tin mà chương trình yêu cầu, ở dòng nguyên giá: trị giá tài sản. Còn dòng trích khấu hao từ tháng tiếp theo: bạn để là 0.
15.                Trong quá trình nhập hóa đơn, đến thông tin khách hàng máy báo lỗi và chạy lại chương trình, lỗi này thì xử lý như thế nào?
Nếu là hàng nhập khẩu thì bạn kiểm tra lại hệ thống tài khoản, còn là mua bán bình thường thì kiểm tra nhập xuất tồn.
16.                Khi xuất excel máy báo lỗi nhưng vẫn xuất được. Nhưng khi xuất ra thì lại thiếu chứng từ so với bảng kê. Trường hợp này phải xử lý như thế nào?
Do trong quá trình nhập, số chứng từhóa đơn bán hàngsố hóa đơn trong thông tin hóa đơn của tài khoản thuế không giống nhau, nên khi xuất sẽ bị thiếu số chứng từ đó. Tìm và sửa lại những hóa đơn bị sai đó.
17.                In phiếu thu chi không đươc, số phiếu bị trùng nhau, trường hợp này giải quyết như thế nào?
Bạn vào lập phiếu thu chi, bạn liệt kê danh sách phiếu cần in ra, sau đó bạn click vào lập phiêu TC ở bên dưới bảng, ở bảng tiếp theo bạn chọn no, khi in chứng từ bạn nhớ chọn in mỗi ngày nhiều phiếu .
18.                Có nhiều chi phí phát sinh nhưng không có hóa đơn mà muốn phân bổ thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ Công cụ dung cụ / chi phí trả trước. Bạn định khoản các chi phí phát sinh/ chọn sử dụng/ chọn chi phí phân bổ. Hàng tháng bạn phân bổ bình thường như Công cụ dụng cụ.
19.                Tai sao giá vốn lại không thể hiên trong bảng cân đối số phát sinh?
Trường hợp này thì có nhiều lỗi liên quan, có thể bạn làm sai hoặc là chương trình chưa kịp ghi lại. Trước tiên bạn nên kiểm tra nhập xuất tồn, hệ thống tài khoản và kiểm tra xuất giá vốn. Nếu vẫn không thể hiện thì bạn vào bảng kê lũy xuất nhập tồn (trong sổ vật tư hàng hóa). bạn chọn tháng phát sinh và nhớ click vào dòng hiển thị lưới ở bên dưới. Tiếp theo bạn click duble vào thành phẩm không hiển thị giá vốn, tìm chứng từ sai hoặc không hiển thị số lượng và số tiền thì click duble lên, xem sửa và ghi lại.
20.                khi thực hiện kết chuyển chương trình báo thiếu chứng từ kết chuyển số…trường hợp này thì làm như thế nào?
Bạn vô dữ liệu chọn chứng từ kết chuyển, lúc này sẽ hiện ra bảng danh sách chứng từ kết chuyển. Bạn chọn dòng số chứng từ bị thiếu, sau đó click vào ô chi tiết ở cột bên phải, khi đó sẽ hiện lên một cái bảng nữa là nội dung chứng từ kết chuyển. Bạn thêm số tài khoản kết chuyển bi thiếu vô sau đó thoát ra và kết chuyển lại.
21.                Khi nhập chi phí đầu kì, giá trị phân bổ chỉ còn lại 1 tháng, số tiền là số lẻ nhưng chương trình tự làm tròn, trường hợp này phải làm như thế nào? Chương trình tự làm tròn như vậy đúng hay sai?
Ở giá trị phân bổ chương trình sẽ tự làm tròn những số lẻ. Vì làm tròn nên số phân bổ hiện có se lớn hơn hơn số cũ. Bạn cứ click ghi bình thường, lúc này màn hình sẽ hiện lên thông tin là: lượng khấu hao lớn giá trị còn lại của tài sản, tiếp tục ghi, bạn chọn yes và kết thúc quá trình nhập. bạn có thể mở chứng từ này ra và kiểm tra, số tiền phân bổ vẫn là số ban đầu.
22.                Tại sao khi tính giá vốn xong nhưng chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu không thể hiện?
Có hai trường hợp không thể hiện chi phí là:
- Chưa trích phân bổ
- Trích phân bổ tồi nhưng chưa ghi. Bạn vô nhập kho thành phẩm, chọn tháng sản xuất thành phẩm, liệt kê danh sách ra và click Ghi lại.
23.                Muốn thêm tỷ giá tiền vào công nợ thì lạm như thế nào?
Bạn vào phân hệ công nợ, ở cột danh mục bạn chọn dòng ngoại tệ và tỷ giá. Lúc này màn hình sẽ hiện lên một bảng danh sách, nếu muốn thêm thì ban click thêm và thêm loại ngoại tệ vào.
24.                Tại sao xem hóa đơn không được, hay báo lỗi?
Có nhiều nguyên nhân không xem được hóa đơn nhưng nguyên nhân chính là do trong quá trình nhập, bạn nhập sai số hóa đơn, kí hiệu hóa đơn hay loại của hóa đơn. Bạn nên kiểm tra lại những hóa đơn đó và sửa lại đúng mẫu.
25.                Có thể in cả phiếu thu và phiếu chi một lần được không
Không. Bạn có thể in nhiều phiếu thu hoặc nhiều phiếu chi một lần, nhưng in cả hai loại phiếu một lần thì không được
26.                Số dư đầu kì bị sai, muốn sửa thì làm như thế nào?
Bạn vào phân hệ công nợ, ở công nợ đầu kì bạn click duble vào đơn vị công ty cần sửa. Lúc này bạn có thể sửa lại số đúng, hoặc xóa số số dư đầu kì.
27.                Khi làm thao tác kết chuyển, chương trình báo cần xem lại chứng từ KC số 2, KC lương nhân viên. Phải xử lý tình huống này như thế nào?
Nếu như bạn tính lương và trích lương tự động bằng phần
 mềm, thì chương trình sẽ tự động kết chuyển tiền lương. Vì vậy khi bạn thực hiện kết chuyển có nghĩa thao tác này là dư nên chương trình sẽ báo. Bạn vào chứng từ kết chuyển và xóa CT KC lương nhân viên đi là được.
28.                Muốn xóa số dư đầu kì của tài khoản 1541 thì xóa như thế nào?
Bạn vào phân hệ giá thành, chọn danh sách lô sản xuất. Ở đây
 bạn chọn lô sản xuất nào có số dư muốn xóa, bạn click lên dòng dở dang đầu kì và xóa. Sau khi xóa bạn nhớ click Ghi.
29.                Muốn thêm số dư đầu kì của tài khoản 156 và 152 thì thêm ở đâu?
Bạn vào phân hệ vật tư hàng hóa, bạn chọn mục vật tư đầu kì
và nhập ở đây. Ở phân hệ này bạn chỉ nhập được tài khoản 156 và 152, còn những tài khoản khác tuyệt đối bạn không được nhập ở đây.
30.                Mình đã xóa hết số dư đầu kì của tk 156 và 152 nhưng trong hệ thống tk và sổ vật tư thì vẫn còn thể hiện.Giờ phải làm cách nào để xóa bỏ hoàn toàn?
Bạn vào phân hệ vật tư đầu kì, nhập 1 vật tư bất kì, để số lượng
 và tiền là 0, sau đó ghi lên lưới là xong, tài khoản 152 và 156 bạn đều làm như vậy.
31.                Mình muốn chuyển danh sách khách hàng từ nhóm này sang nhóm khác thì làm như thế nào?
Bạn vào danh sách khách hàng, chọn khách hàng cần di chuyển rồi
lick phải chuột dòng khách hàng đó, lúc này sẽ hiện ra 1 thanh tab nhỏ. Bạn nhập mã của nhóm mà bạn muốn di chuyển khách hàng đó đến. Lưu ý là bạn chỉ nhập mã nhóm chứ không nhập cả tên nhóm.
32.                Mình muốn chuyển danh sách hàng hóa sang nguyên vật liệu có được không? Và làm như thế nào?
Bạn vào danh sách hàng hóa, chọn mã hàng cần di chuyển
 rồi click chuột phải dòng tên hàng đó, lúc này sẽ hiện ra 1 thanh tab nhỏ. Bạn nhập mã của nhóm nguyên vật liệu mà bạn muốn chuyển tên hàng hóa đó vào và enter la xong. Lưu ý là bạn chỉ nhập mã hiệu của nhóm nguyên vật liệu chứ không nhập cả tên nhóm
33.                Mình muốn xoá 1 chứng từ nhập mà chương trình báo là hàng đã xuất hết, không được xoá. Giờ mình muốn xoá thì phải làm như thế nào?
Bạn mở chứng từ nhập đó ra, sau đó hạ những tài khoản
 đó xuống, sửa lại thành tk chi phí. Bạn chọn ghi rồi mở lại chứng từ đó và xoá.
34.                Hàng về hóa đơn chưa về phản ánh thế nào?
Khi hàng về DK N156, C331, Khi HĐơn về N331 N133 C111,112
35.                Nhập hàng nông sản mua của người dân ko có hóa đơn nhập như thế nào?
Vào mua hàng nhập bình thường như có hóa đơn, riêng số hóa đơn ghi là BK000#, dòng 133111 ko thuế, hộp thông tin hóa đơn chọn ko có hóa đơn, hàng nông lâm, thủy hải sản.
36.                Tải bảng kê vào phần mềm hỗ trợ kê khai 3.0 làm sao để ko bị lỗi font
Vào phần mềm hỗ trợ kk 3.0 chọn tải bảng kê, chọn đường dẫn, chọn file cần tải, chọn font vni, ok
37.                Doanh thu cho thuê khách sạn, phòng nghỉ hạch toán sao?
Hạch toán như bán hàng thông thường riêng dòng 5113 ko có mã số, số lượng, đơn giá.
38.                Nhập CP trả trước đầu kỳ ở đâu?
Vào Phân hệ CCDC, CPTT đầu kỳ nhập đến dòng tên enter thêm vào chi phí đó ở CCDC rồi chọn xong nhập bình thường.
39.                Tờ khai T8, hàng về T8, nhưng kê khai thuế T9 nhập thế nào?
Khi tạo TK thì ghi nhập t8, vào Nhập khẩu nhập bình thường xong ra phiếu nhập hàng xóa dòng 133111 đi (như vậy là hàng về t8), đến khi nhập hóa đơn nộp thuế GTGT thì nhập tháng 9, thành tiền trứoc thuế ghi số tiền vào

 

Giỏ hàng
Giỏ hàng (0) sản phẩm
0 VNĐ
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 TP HCM: 083 3456 567                                                     Hà Nội  : 0858 456 555                                                      Cần Thơ: 08 3755 4755                                                  Điện thoại : Tp Hồ Chí Minh                                                  (028) 3755 4755 -  Ext  105                                                (028) 3755 5755 - Ext: 113                                                   Tp Hà Nội :(086) 9299 237   

   

   

  

Lượt truy cập
00000850344
Hôm nay 000000128
Hôm qua 000000074
Tuần này 000000202
Tuần trước 000000901
Online 9
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
083 3456 567 0858 456 555   08 3755 4755
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
028 3755 4755 -Ext 107-108 01258 456 555   07103 880 100
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền