Kiến thức- Văn bản pháp luật

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

 

Ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu hơn 300.000 đồng/tháng, Nghị định 182/2013/NĐ-CP còn có một số thay đổi so với Nghị định103/2012/NĐ-CP như sau: 
>> Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014 
>> Không được giảm lương tối thiểu

1. Nghị định có điều chỉnh nhỏ về danh sách các vùng, theo đó Thị xã Bình Minh (Vình Long) sẽ nằm trong danh sách vùng 3 (thay thế cho huyện Bình Minh trước đây)

Thị xã Châu Đốc (An Giang) nay trở thành Thành phố Châu Đốc nên thuộc vùng 3 theo diện các thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Thực hiện theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng sẽ còn không được dùng để áp dụng cho việc xây dựng thang bảng lương của các doanh nghiệp nhà nước như quy định tại Nghị định 103.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Bộ LĐTBXH vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng thang bảng lương cho đối tượng này.

3. Nghị định điều chỉnh lại một số câu từ nhằm áp dụng chính xác hơn quy định củaBLLĐ 2012:

Tại điểm a khoản 1 Điều 4

Mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

(thay thế cho các cụm từ “Mức tiền lương” và “số ngày làm việc tiêu chuẩn” trước đây)

Tại khoản 2 Điều 4

Mức lương tối thiểu được dùng để xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

(bỏ các quy định về đối tượng cần điều chỉnh thang bảng lương hoặc xây dựng mới thang bảng lương như trước đây)

Đình Phước

Giỏ hàng
Giỏ hàng (0) sản phẩm
0 VNĐ
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 TP HCM: 0123 3456 567                                                     Hà Nội  : 01258 456 555                                                Cần Thơ: 012 3755 4755                                                  Điện thoại : Tp Hồ Chí Minh                                                  (08) 3755 4755 -  Ext  105                                                (08) 3755 5755 - Ext: 113                                                     Tp Hà Nội : (04).6259 3755 

   

   

  

Lượt truy cập
00000581163
Hôm nay 000000191
Hôm qua 000000453
Tuần này 000000995
Tuần trước 000001786
Online 39
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
0123 3456 567 01258 456 555   012 3755 4755
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
08 3755 4755 -Ext 107-108 01258 456 555   07103 880 100
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền