Văn bản thuế

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007

 Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1- 7- 2007. Đây được coi là một trong những giải pháp của ngành Tài chính mà DN, tổ chức, cá nhân mong đợi nhất nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong điều kiện hiện nay.

Theo Bộ Tài chính, các đối tượng là các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007; DN Nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 (bao gồm cả tiền nợ thuế, tiền phạt của các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc của DN); DN Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa; DN Nhà nước thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty nhà nước... sẽ được xem xét xoá nợ các khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 đến nay chưa nộp NSNN, bao gồm cả khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh phải nộp trước ngày 1-7-2007 nhưng phát hiện ấn định thu sau ngày 1-7-2007 sẽ có hướng tháo gỡ cho DN.

Cụ thể, tiền thuế được xóa bao gồm: Thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Các khoản tiền phạt bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, khi DN được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 thì được xóa toàn bộ khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh từ khoản tiền thuế, tiền phạt được xóa.

Với trường hợp DN Nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần nộp tiền vào NSNN nhưng cơ quan quản lý thuế đã thực hiện thanh toán bằng cách trừ vào khoản tiền thuế, tiền phạt của DN Nhà nước phát sinh trước ngày 1-7-2007 (khoản nợ thuế xa nhất), hoặc bù trừ vào số tiền thuế được hoàn, nếu thuộc trường hợp xóa nợ và đáp ứng các điều kiện xóa nợ qui định thì được xóa các khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007.

Tuy nhiên, để được xoá nợ thuế, phải đáp ứng một số điều kiện do Bộ Tài chính đưa ra. Cụ thể như đối với hộ gia đình, cá nhân phải gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời và giải tỏa theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bệnh tật, già yếu, kinh doanh thua lỗ nên không thanh toán được nợ thuế; Đã ngừng kinh doanh.

Còn đối với DN Nhà nước đã giải thể phải đảm bảo các điều kiện sau: DN Nhà nước hạch toán độc lập; Có Quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với trường hợp DN cổ phần hóa phải  thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19-6-2002, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa chưa được giảm vốn nhà nước có tại DN tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc thời điểm DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Với trường hợp DN Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán phải thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10-9-1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22-6-2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty nhà nước; Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa đưa vào giá trị DN để giao, bán.

Cũng theo hướng dẫn của Dự thảo Thông tư về thẩm quyền xem xét xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho DN thì, Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 5 tỷ đồng.

TCT

Giỏ hàng
Giỏ hàng (0) sản phẩm
0 VNĐ
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 TP HCM: 083 3456 567                                                     Hà Nội  : 0858 456 555                                                      Cần Thơ: 08 3755 4755                                                  Điện thoại : Tp Hồ Chí Minh                                                  (028) 3755 4755 -  Ext  105                                                (028) 3755 5755 - Ext: 113                                                   Tp Hà Nội :(086) 9299 237   

   

   

  

Lượt truy cập
00000809203
Hôm nay 000000070
Hôm qua 000000068
Tuần này 000001151
Tuần trước 000001104
Online 4
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
083 3456 567 0858 456 555   08 3755 4755
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
028 3755 4755 -Ext 107-108 01258 456 555   07103 880 100
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền